Kort #52129

 Teologi
Historisk teol
Missionshist.
Peterson, Eöter
drag ur Zenanavar^eten i Kadura.
svenska kvinnor tillegnadt af Ester P.[ill
TJpsala 1898»[Sign.J
=Från Svenska Kyrkans missionsfält 13»
Häftet uppställt på serien.
Våra
]
8.

Information

Kortnr:
52129
Låda:
108 TEOLOGI HIST.TEOL. MISSIONSHIST
Text:

Teologi
Historisk teol
Missionshist.
Peterson, Eöter
drag ur Zenanavar^eten i Kadura.
svenska kvinnor tillegnadt af Ester P.[ill
TJpsala 1898»[Sign.J
=Från Svenska Kyrkans missionsfält 13»
Häftet uppställt på serien.
Våra
]
8.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB