Kort #52187

 Teologi
Historisk teol
Missionshist.
Stadgar
Stadgar för Svenska Kyrkans mission i Kina. Antag-
na och fastställda den 22 maj 1924»
Uppsala 1925»
8.
Samb. med: Svenska Kyrkans Missionsstyrelse,
Stadgar för Svenska Kyrkans Mis-
sionsstyrelse 1874 med ändrad ly-
delse 1915. 1930.

Information

Kortnr:
52187
Låda:
108 TEOLOGI HIST.TEOL. MISSIONSHIST
Text:

Teologi
Historisk teol
Missionshist.
Stadgar
Stadgar för Svenska Kyrkans mission i Kina. Antag-
na och fastställda den 22 maj 1924»
Uppsala 1925»
8.
Samb. med: Svenska Kyrkans Missionsstyrelse,
Stadgar för Svenska Kyrkans Mis-
sionsstyrelse 1874 med ändrad ly-
delse 1915. 1930.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB