Kort #52021

 Teologi
Historisk teol
Missionshist.
Kolmodin, [Johan] A[dolf]
Från de svartas världsdel. Tåresådd i Uganda. Med
karta och illustrationer.
Stockholm 1891.	8.
-Missionsbibliotek för folket 7»
(4). 169 s,, 1 karta

Information

Kortnr:
52021
Låda:
108 TEOLOGI HIST.TEOL. MISSIONSHIST
Text:

Teologi
Historisk teol
Missionshist.
Kolmodin, [Johan] A[dolf]
Från de svartas världsdel. Tåresådd i Uganda. Med
karta och illustrationer.
Stockholm 1891. 8.
-Missionsbibliotek för folket 7»
(4). 169 s,, 1 karta

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB