Kort #52156

 Teologi
Historisk teol
Missionshist.
Sandegren, C[arl] j[akoh]
Missionärskallets härlighet.
Upsala 1896.	8»
Ur»”Meddelanden från Studentmissionsföreningar-
na i Upsala och Lund 8:1.
=Från Svenska Kyrkans missionsfält 11.
Häftet uppställt på serien.

Information

Kortnr:
52156
Låda:
108 TEOLOGI HIST.TEOL. MISSIONSHIST
Text:

Teologi
Historisk teol
Missionshist.
Sandegren, C[arl] j[akoh]
Missionärskallets härlighet.
Upsala 1896. 8»
Ur»”Meddelanden från Studentmissionsföreningar-
na i Upsala och Lund 8:1.
=Från Svenska Kyrkans missionsfält 11.
Häftet uppställt på serien.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB