Kort #51898

 Teologi
Historisk teol.
Missionshist.
Kapa.
Bergs trö m,[Karl] L[udvig]
Hvilken är vinsten af de offer, som den kristna
missionen kräfver? Föredrag hållet vid Student-
missionsföreningens i Upsala sammanträde den 17
mars 1884.
Upsala 1884
8

Information

Kortnr:
51898
Låda:
108 TEOLOGI HIST.TEOL. MISSIONSHIST
Text:

Teologi
Historisk teol.
Missionshist.
Kapa.
Bergs trö m,[Karl] L[udvig]
Hvilken är vinsten af de offer, som den kristna
missionen kräfver? Föredrag hållet vid Student-
missionsföreningens i Upsala sammanträde den 17
mars 1884.
Upsala 1884
8

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB