Kort #52126

 Teologi
Historisk teol*
Missionshist.
Palmqvist, Per
Små ax från Guds åkerfält. Bilder och erfarenhe-
+
ter framställda i tjugo Berättelser, Guds namn
till pris ooh Hans Församling till lärdom och
tröst af En sjuttioårig smålänning.
Stockholm 1886.[Anon.}	8.
192 s

Information

Kortnr:
52126
Låda:
108 TEOLOGI HIST.TEOL. MISSIONSHIST
Text:

Teologi
Historisk teol*
Missionshist.
Palmqvist, Per
Små ax från Guds åkerfält. Bilder och erfarenhe-
+
ter framställda i tjugo Berättelser, Guds namn
till pris ooh Hans Församling till lärdom och
tröst af En sjuttioårig smålänning.
Stockholm 1886.[Anon.} 8.
192 s

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB