Kort #52198

 Teologi
Historisk teol
Missionshist.
Svenska Kyrkans Missions-
styrel se
Stadgar för Svenska Kyrkans Missionsstyrelse. Av
K. M:t utfärdade den 11 sept. 1874» med ändrad
lydelse den 31 dec. 1915»
Uppsala 1930*	8.
Härmed samb.{Stadgar för Svenska Kyrkans mission
i Sydafrika. 1922.
Stadgar för Svenska Kyrkans mission
i Sydindien. 1922.
Stadgar för Svenska Kyrkans mission
i Rhodesia. 1928.
Stadgar för Svenska Kyrkans mission
i Kina. 1925.
Instruktion för Svenska Kyrkans Mis-
sions styrel ses stiftsombud. 192lQ.^
Boken interfolierad med blad innehållande maskin-
skrift.
-Wka k^rkons mission.

Information

Kortnr:
52198
Låda:
108 TEOLOGI HIST.TEOL. MISSIONSHIST
Text:

Teologi
Historisk teol
Missionshist.
Svenska Kyrkans Missions-
styrel se
Stadgar för Svenska Kyrkans Missionsstyrelse. Av
K. M:t utfärdade den 11 sept. 1874» med ändrad
lydelse den 31 dec. 1915»
Uppsala 1930* 8.
Härmed samb.{Stadgar för Svenska Kyrkans mission
i Sydafrika. 1922.
Stadgar för Svenska Kyrkans mission
i Sydindien. 1922.
Stadgar för Svenska Kyrkans mission
i Rhodesia. 1928.
Stadgar för Svenska Kyrkans mission
i Kina. 1925.
Instruktion för Svenska Kyrkans Mis-
sions styrel ses stiftsombud. 192lQ.^
Boken interfolierad med blad innehållande maskin-
skrift.
-Wka k^rkons mission.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB