Kort #52084

 Teologi
Historisk teol.
Missionshist.
Kaps.
Minnen
Missionär Leupolts minnen från missionen i Bena-
res. Öfwers. från tyskan af M. H.
Upsala 1861.	8.
= Berättelser ur Hedna-missionen. Nr 1.

Information

Kortnr:
52084
Låda:
108 TEOLOGI HIST.TEOL. MISSIONSHIST
Text:

Teologi
Historisk teol.
Missionshist.
Kaps.
Minnen
Missionär Leupolts minnen från missionen i Bena-
res. Öfwers. från tyskan af M. H.
Upsala 1861. 8.
= Berättelser ur Hedna-missionen. Nr 1.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB