Kort #51977

 Teologi
Historisk teol
Missionshist.
Hedberg, Enok
Helg och söcken. Bilder och skisser från Evange-
liska Fosterlandsstiftelsens missionsfält i In-
dien - under flera missionärers medverkan.[111•]
D. 1-2
Stockholm 1911*	8.
1. 367	s,, 1 karta.	2. 349, (i) s.

Information

Kortnr:
51977
Låda:
108 TEOLOGI HIST.TEOL. MISSIONSHIST
Text:

Teologi
Historisk teol
Missionshist.
Hedberg, Enok
Helg och söcken. Bilder och skisser från Evange-
liska Fosterlandsstiftelsens missionsfält i In-
dien - under flera missionärers medverkan.[111•]
D. 1-2
Stockholm 1911* 8.
1. 367 s,, 1 karta. 2. 349, (i) s.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB