Kort #51904

 Teologi
Historisk teol.
Missionshist,
Kaps.
Berättelser
Berättelser ur Hedna-missionen.
Nr 1-5.
Upsala 1861-62.	8.
1.	Minnen, Missionär Leupolts minnen från
missionen i Benares.	1861.
2.	Rövarhövdingen, Röfwarhöfdingen Afri-
kaner^ omwändelse.	1861.
3.	Kapff, S.C.v., Förre braminen H. Anan-
draja Kaundinja's lefnadshistoria.	1861.
4.	[Muller, G.], Christian Muller, samt
förföljelsen i Abbeokuta.	1861.
5.	[Dasalu, J.B.J, Johan Baptist	Dasalu. 1862.

Information

Kortnr:
51904
Låda:
108 TEOLOGI HIST.TEOL. MISSIONSHIST
Text:

Teologi
Historisk teol.
Missionshist,
Kaps.
Berättelser
Berättelser ur Hedna-missionen.
Nr 1-5.
Upsala 1861-62. 8.
1. Minnen, Missionär Leupolts minnen från
missionen i Benares. 1861.
2. Rövarhövdingen, Röfwarhöfdingen Afri-
kaner^ omwändelse. 1861.
3. Kapff, S.C.v., Förre braminen H. Anan-
draja Kaundinja's lefnadshistoria. 1861.
4. [Muller, G.], Christian Muller, samt
förföljelsen i Abbeokuta. 1861.
5. [Dasalu, J.B.J, Johan Baptist Dasalu. 1862.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB