Kort #52038

 /
Teologi
Historisk teol.
Missionshist.
Kap s.
Laman, K[arl] E[dvard]
Några bilder från Svenska Missionsförbundets ar-
betsfält i Kongo. Med förord av Frih. Erland Nor-
X)	+
denskiöld.[111•]
2. uppl.
Stockholm 1912.	8.
=Illustrerade missionsskrifter utg. av Svenska
Missionsförbundet 1.
dro<3 or	^

Information

Kortnr:
52038
Låda:
108 TEOLOGI HIST.TEOL. MISSIONSHIST
Text:

/
Teologi
Historisk teol.
Missionshist.
Kap s.
Laman, K[arl] E[dvard]
Några bilder från Svenska Missionsförbundets ar-
betsfält i Kongo. Med förord av Frih. Erland Nor-
X) +
denskiöld.[111•]
2. uppl.
Stockholm 1912. 8.
=Illustrerade missionsskrifter utg. av Svenska
Missionsförbundet 1.
dro<3 or ^

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB