Kort #51933

 Teologi
Historisk teol.
Missionshist.
Kaps.
[Dasalu, Johan Baptist]
Johan Baptist Dasalu. En lefnadsbild från West-
-Afrika. öfwers. från tyskan af w[ilhelm]
A[ugust1 H[enschen],
Upsala 1862 [omsl.:] 1863.	8.
= Berättelser ur Hedna-missionen. Nr 5.

Information

Kortnr:
51933
Låda:
108 TEOLOGI HIST.TEOL. MISSIONSHIST
Text:

Teologi
Historisk teol.
Missionshist.
Kaps.
[Dasalu, Johan Baptist]
Johan Baptist Dasalu. En lefnadsbild från West-
-Afrika. öfwers. från tyskan af w[ilhelm]
A[ugust1 H[enschen],
Upsala 1862 [omsl.:] 1863. 8.
= Berättelser ur Hedna-missionen. Nr 5.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB