Kort #51918

 Teologi
Historisk teol
Missionshist.
Buchanan, Claudius
Nyaste undersökningar öfwer christendomens och
bibliska litteraturens närwarande tillstånd i
Asien, Öfwersättning från tyskan.
Stockholm 1817»	8.
(12)f 288 s	4
Gåva 1861 av major Carl Fredrik Rylander.

Information

Kortnr:
51918
Låda:
108 TEOLOGI HIST.TEOL. MISSIONSHIST
Text:

Teologi
Historisk teol
Missionshist.
Buchanan, Claudius
Nyaste undersökningar öfwer christendomens och
bibliska litteraturens närwarande tillstånd i
Asien, Öfwersättning från tyskan.
Stockholm 1817» 8.
(12)f 288 s 4
Gåva 1861 av major Carl Fredrik Rylander.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB