Kort #52006

 Teologi
Historisk teol,
Missionshist.
Just, E
En predikoresa i Taraulerlandet. En missionsstund
för barn vid Trettondagstid. Öfversatt från tys-
kan af En vän till Tamulerfolket.
IJpsala 1895»	8.
=Från Svenska Kyrkans missionsfält 9«
Häftet uppställt på serien.

Information

Kortnr:
52006
Låda:
108 TEOLOGI HIST.TEOL. MISSIONSHIST
Text:

Teologi
Historisk teol,
Missionshist.
Just, E
En predikoresa i Taraulerlandet. En missionsstund
för barn vid Trettondagstid. Öfversatt från tys-
kan af En vän till Tamulerfolket.
IJpsala 1895» 8.
=Från Svenska Kyrkans missionsfält 9«
Häftet uppställt på serien.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB