Kort #52280

 Teologi
Historisk teol
Missionshist.
Översikt
Orienterande öfwersigt öfwer hela det kristna
missionswerkets närwarande ställning(l874» 1875)»
Efter D:r M. Grundemann i Allgemeine Missionszeit*
schrift. För sweriges missionsvänner utgifwen af
A. H* v. Zweigbergk.
~b
B* 1
8.
Stookholm 1874

Information

Kortnr:
52280
Låda:
108 TEOLOGI HIST.TEOL. MISSIONSHIST
Text:

Teologi
Historisk teol
Missionshist.
Översikt
Orienterande öfwersigt öfwer hela det kristna
missionswerkets närwarande ställning(l874» 1875)»
Efter D:r M. Grundemann i Allgemeine Missionszeit*
schrift. För sweriges missionsvänner utgifwen af
A. H* v. Zweigbergk.
~b
B* 1
8.
Stookholm 1874

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB