Kort #51963

 Teologi
Historisk teol.
Missionshist.
Kaps.
Gordon, Ph[ilippus]
Jom kippur. En berättelse ur det judiska folklif-
wet. Öfwersatt från tyskan af Teodor Lindhagen.
+*
Stockholm 1897»	8.
sSkrifter utg. af Föreningen för Israelsmission
2.

Information

Kortnr:
51963
Låda:
108 TEOLOGI HIST.TEOL. MISSIONSHIST
Text:

Teologi
Historisk teol.
Missionshist.
Kaps.
Gordon, Ph[ilippus]
Jom kippur. En berättelse ur det judiska folklif-
wet. Öfwersatt från tyskan af Teodor Lindhagen.
+*
Stockholm 1897» 8.
sSkrifter utg. af Föreningen för Israelsmission
2.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB