Kort #51969

 Teologi
Mstorisk teol.
Missionshist.
Kaps.
Gundert, H[ermann]
Tolf månader på Madagaskar. Skildringar af land
ooh folk med särskildt afseende på senare tiders
religiösa väckelser derstädes efter D:r J. Mul-
lens och Pastor J. Pillans inspektionsresa ge-
nom ön. Öfversättning.
Stockholm 1876
8

Information

Kortnr:
51969
Låda:
108 TEOLOGI HIST.TEOL. MISSIONSHIST
Text:

Teologi
Mstorisk teol.
Missionshist.
Kaps.
Gundert, H[ermann]
Tolf månader på Madagaskar. Skildringar af land
ooh folk med särskildt afseende på senare tiders
religiösa väckelser derstädes efter D:r J. Mul-
lens och Pastor J. Pillans inspektionsresa ge-
nom ön. Öfversättning.
Stockholm 1876
8

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB