Kort #51974

 Teologi
Historisk teol
Missionshist.
Hannington, [James]
Faror och äfventyr i Central-Afrika. Bref till
Tingdomen i hemlandet från missionsbiskop Hanning^
ton. Öfversättning af Petrus Hedberg.[Portr. + 2
+•
planscher]
Stockholm 1901.	8.
=Missionsbibliotek för folket 19»

Information

Kortnr:
51974
Låda:
108 TEOLOGI HIST.TEOL. MISSIONSHIST
Text:

Teologi
Historisk teol
Missionshist.
Hannington, [James]
Faror och äfventyr i Central-Afrika. Bref till
Tingdomen i hemlandet från missionsbiskop Hanning^
ton. Öfversättning af Petrus Hedberg.[Portr. + 2
+•
planscher]
Stockholm 1901. 8.
=Missionsbibliotek för folket 19»

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB