Kort #52168

 Teologi
Historisk teol.
Missionshist.
Kaps.
Sohneider, H[einrich] G[ottlieb]
En Julfest i Labrador. Jämte korta meddelanden
4*
om BTödraförsamlingens missionsverksamhet under
det förflutna året samt redovisning öfver influt
na gåfvomedel.
Göteborg 1892.[Föret.]	8.

Information

Kortnr:
52168
Låda:
108 TEOLOGI HIST.TEOL. MISSIONSHIST
Text:

Teologi
Historisk teol.
Missionshist.
Kaps.
Sohneider, H[einrich] G[ottlieb]
En Julfest i Labrador. Jämte korta meddelanden
4*
om BTödraförsamlingens missionsverksamhet under
det förflutna året samt redovisning öfver influt
na gåfvomedel.
Göteborg 1892.[Föret.] 8.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB