Kort #52253

 Teologi
Historisk teol.
Missionshist.
Volff, Paulus
Bland judar. Berättelser ur verkligheten bekräf-
tande sanningen i Herrens löfte:"Likaså finnes
och i denna tiden en kvarlefva enligt utkorel-
sen af nåd”. Rom. 11*5»
Oskarshamn 1901.
8

Information

Kortnr:
52253
Låda:
108 TEOLOGI HIST.TEOL. MISSIONSHIST
Text:

Teologi
Historisk teol.
Missionshist.
Volff, Paulus
Bland judar. Berättelser ur verkligheten bekräf-
tande sanningen i Herrens löfte:"Likaså finnes
och i denna tiden en kvarlefva enligt utkorel-
sen af nåd”. Rom. 11*5»
Oskarshamn 1901.
8

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB