Kort #51927

 Teologi
Historisk teol
Missionshist.
f
Cranz, David
Historia om Grönland, deruti landet ooh dess in-
byggare etc. i synnerhet Evangeliska Brödra-För-
samlingens där warande mission ooh dess förrätt-
ningar i Ny-Hermhut ooh Lichtenfels beskrifwas.
På tyska författad men för dess märkvärdiga inne-
håll på swenska öfwersatt samt med 8 kopparstyo-
ken ooh fullständigt register försedd.
D. 1-3
Stockholm 1769-70.	8.
Har tillhört en i övrigt oidentifierad person
vid namn G. Hägg.
1-2. 1216 s.	3. (16), 380, (18) s.

Information

Kortnr:
51927
Låda:
108 TEOLOGI HIST.TEOL. MISSIONSHIST
Text:

Teologi
Historisk teol
Missionshist.
f
Cranz, David
Historia om Grönland, deruti landet ooh dess in-
byggare etc. i synnerhet Evangeliska Brödra-För-
samlingens där warande mission ooh dess förrätt-
ningar i Ny-Hermhut ooh Lichtenfels beskrifwas.
På tyska författad men för dess märkvärdiga inne-
håll på swenska öfwersatt samt med 8 kopparstyo-
ken ooh fullständigt register försedd.
D. 1-3
Stockholm 1769-70. 8.
Har tillhört en i övrigt oidentifierad person
vid namn G. Hägg.
1-2. 1216 s. 3. (16), 380, (18) s.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB