Kort #51971

 +G ånger
Två gånger hängd. 1900.
Se: Schneider, Heinrich Gottlieb

Information

Kortnr:
51971
Låda:
108 TEOLOGI HIST.TEOL. MISSIONSHIST
Text:

+G ånger
Två gånger hängd. 1900.
Se: Schneider, Heinrich Gottlieb

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB