Kort #51945

 Teologi
Historisk teol
Missionshist.
Fenger, j[ohannes] Ferd[inand]
Den Trankebarska missionens historia. Öfwersätt-
ning af C. A, Ouchterlony. Med 2 planscher.
~h
Stockholm 1866.	8.
(4), 299, (2)
s#

Information

Kortnr:
51945
Låda:
108 TEOLOGI HIST.TEOL. MISSIONSHIST
Text:

Teologi
Historisk teol
Missionshist.
Fenger, j[ohannes] Ferd[inand]
Den Trankebarska missionens historia. Öfwersätt-
ning af C. A, Ouchterlony. Med 2 planscher.
~h
Stockholm 1866. 8.
(4), 299, (2)
s#

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB