Kort #51895

 Teologi
Historisk teol.
Missionshist.
Kaps.
Bastianen
"Bastianen"(Slafuppsyningsmannen) Alexander
Pontane. En sedebild från Brödraförsamling-
ens mission i Surinam. Jemte korta meddelan-
den om Brödraförsamlingens hednamission i
allmänhet.
Stockholm 1891

Information

Kortnr:
51895
Låda:
108 TEOLOGI HIST.TEOL. MISSIONSHIST
Text:

Teologi
Historisk teol.
Missionshist.
Kaps.
Bastianen
"Bastianen"(Slafuppsyningsmannen) Alexander
Pontane. En sedebild från Brödraförsamling-
ens mission i Surinam. Jemte korta meddelan-
den om Brödraförsamlingens hednamission i
allmänhet.
Stockholm 1891

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB