Kort #52018

 Teologi
Historisk teol
Missionshist.
Kjellberg, Elisabeth
Missionären ooh Afrikaforskaren David Liwingstone
•f*
hans person och missionswerksamhet. Efter säkra
källor af E. K. 2. genomsedda uppl. Med porträtt
Upsala 1890.[Sign.]
150 s., 1 karta
8

Information

Kortnr:
52018
Låda:
108 TEOLOGI HIST.TEOL. MISSIONSHIST
Text:

Teologi
Historisk teol
Missionshist.
Kjellberg, Elisabeth
Missionären ooh Afrikaforskaren David Liwingstone
•f*
hans person och missionswerksamhet. Efter säkra
källor af E. K. 2. genomsedda uppl. Med porträtt
Upsala 1890.[Sign.]
150 s., 1 karta
8

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB