Kort #52047

 Teologi
Historisk teol.
Missionshisté
Lénström, C[arl] j[ulius]
Söderhafwets apostel John Williams ooh ohristen-
domens utbredande på Söderhafsöame, jemte ett
tillägg om missionens historia ooh närvarande
ställning i alla werldsdelar, om missionssäll-
skapema och Bibelöfwersättningame.Bearbetning
Gefle 1847.
8

Information

Kortnr:
52047
Låda:
108 TEOLOGI HIST.TEOL. MISSIONSHIST
Text:

Teologi
Historisk teol.
Missionshisté
Lénström, C[arl] j[ulius]
Söderhafwets apostel John Williams ooh ohristen-
domens utbredande på Söderhafsöame, jemte ett
tillägg om missionens historia ooh närvarande
ställning i alla werldsdelar, om missionssäll-
skapema och Bibelöfwersättningame.Bearbetning
Gefle 1847.
8

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB