Kort #51929

 Teologi
Historisk teol
Missionshist.
Dagbräckning
Dagbräckning i Kongo. Svenska Missionsförbundets
Kongomission. Illustrerade skildringar av Kongo-
missionärer. Redigerad av Wilh. Sjöholm ooh Ja-
-4~
kob E. Lundahl. Med förord av J. P. Norberg.
*	4-
Stookholm 1911.
xii, 457 s,, 11 pl,f 1 karta.
8.

Information

Kortnr:
51929
Låda:
108 TEOLOGI HIST.TEOL. MISSIONSHIST
Text:

Teologi
Historisk teol
Missionshist.
Dagbräckning
Dagbräckning i Kongo. Svenska Missionsförbundets
Kongomission. Illustrerade skildringar av Kongo-
missionärer. Redigerad av Wilh. Sjöholm ooh Ja-
-4~
kob E. Lundahl. Med förord av J. P. Norberg.
* 4-
Stookholm 1911.
xii, 457 s,, 11 pl,f 1 karta.
8.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB