Kort #52186

 Teologi
Historisk teol
Missionshist.
Stadgar
Stadgar för Svenska Kyrkans mission i Sydindien.
Antagna och fastställda den 27 maj 1921.
Uppsala 1922.	8.
• med: Svenska Kyrkans Missionsstyrelse,
Stadgar för Svenska Kyrkans Mis-
sionsstyrelse 1874 med ändrad ly-
delse 1915. 1930.
Samb

Information

Kortnr:
52186
Låda:
108 TEOLOGI HIST.TEOL. MISSIONSHIST
Text:

Teologi
Historisk teol
Missionshist.
Stadgar
Stadgar för Svenska Kyrkans mission i Sydindien.
Antagna och fastställda den 27 maj 1921.
Uppsala 1922. 8.
• med: Svenska Kyrkans Missionsstyrelse,
Stadgar för Svenska Kyrkans Mis-
sionsstyrelse 1874 med ändrad ly-
delse 1915. 1930.
Samb

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB