Kort #51917

 Teologi
Historisk teol.
Missionshist.
Kaps.
Brundin, [Per Axel] G-unnar
Hvilka kraf ställer det nuvarande världsläget på
missionsarbetet? Föredrag vid stiftsmissionskon-
ferensen i Örebro den 7 febr. 1916.
Uppsala 1916.	8.
=Från Svenska Kyrkans missionsfält 41*

Information

Kortnr:
51917
Låda:
108 TEOLOGI HIST.TEOL. MISSIONSHIST
Text:

Teologi
Historisk teol.
Missionshist.
Kaps.
Brundin, [Per Axel] G-unnar
Hvilka kraf ställer det nuvarande världsläget på
missionsarbetet? Föredrag vid stiftsmissionskon-
ferensen i Örebro den 7 febr. 1916.
Uppsala 1916. 8.
=Från Svenska Kyrkans missionsfält 41*

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB