Kort #52046

 Teologi
Historisk teol.
Missionshist.
Kaps.
Lénström, C[arl] j[ulius]
Ostindiens apostlar. Skildringar ur stora missio-
närers lefveme med en inledning om Engelska Ost-
indiens närvarande tillstånd. Bearbetning efter
nyare källor.
H. 1-2
Upsala 1848
8

Information

Kortnr:
52046
Låda:
108 TEOLOGI HIST.TEOL. MISSIONSHIST
Text:

Teologi
Historisk teol.
Missionshist.
Kaps.
Lénström, C[arl] j[ulius]
Ostindiens apostlar. Skildringar ur stora missio-
närers lefveme med en inledning om Engelska Ost-
indiens närvarande tillstånd. Bearbetning efter
nyare källor.
H. 1-2
Upsala 1848
8

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB