Kort #51999

 Teologi
Historisk teol
Missionshist.
Instruktion
Instruktion för Svenska Kyrkans Missionsstyrelses
stiftsombud» Antagen den 7 oktober 1920»
Uppsala 192ty»	16*
Samb. meds Stadgar för Svenska Kyrkans Missions-
styrelse 1874 med ändrad lydelsel915'
1930.

Information

Kortnr:
51999
Låda:
108 TEOLOGI HIST.TEOL. MISSIONSHIST
Text:

Teologi
Historisk teol
Missionshist.
Instruktion
Instruktion för Svenska Kyrkans Missionsstyrelses
stiftsombud» Antagen den 7 oktober 1920»
Uppsala 192ty» 16*
Samb. meds Stadgar för Svenska Kyrkans Missions-
styrelse 1874 med ändrad lydelsel915'
1930.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB