Kort #52236

 /
Teologi
Historisk teol.
Missionshist.
Warneok, G[ustaf Adolf]
De protestantiska missionernas historia från
reformationen till nuvarande tid.[Portr. + 111.]
Q. u
Stockholm 1905.	8.
viii, (i), 630 s,, portr.

Information

Kortnr:
52236
Låda:
108 TEOLOGI HIST.TEOL. MISSIONSHIST
Text:

/
Teologi
Historisk teol.
Missionshist.
Warneok, G[ustaf Adolf]
De protestantiska missionernas historia från
reformationen till nuvarande tid.[Portr. + 111.]
Q. u
Stockholm 1905. 8.
viii, (i), 630 s,, portr.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB