Kort #52263

 4-Zweigbergk, Anton Herman von
Se: Översikt: Orienterande öfwersigt öfwer hela
det kristna missionswerkets närwarande ställ-
ning. 1874.

Information

Kortnr:
52263
Låda:
108 TEOLOGI HIST.TEOL. MISSIONSHIST
Text:

4-Zweigbergk, Anton Herman von
Se: Översikt: Orienterande öfwersigt öfwer hela
det kristna missionswerkets närwarande ställ-
ning. 1874.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB