Kort #51939

 Teologi
Historisk teol.
Missionshist.
Kaps.
Edwin, Moung
Pyra föredrag om Birma ooh tre predikningar håll-
na i Betelkapellet i Örebro af birmanen och Karen-
missionären Moung Edwin jemte ett bref till hans
wänner i Swerige.
Örebro 1881
16.

Information

Kortnr:
51939
Låda:
108 TEOLOGI HIST.TEOL. MISSIONSHIST
Text:

Teologi
Historisk teol.
Missionshist.
Kaps.
Edwin, Moung
Pyra föredrag om Birma ooh tre predikningar håll-
na i Betelkapellet i Örebro af birmanen och Karen-
missionären Moung Edwin jemte ett bref till hans
wänner i Swerige.
Örebro 1881
16.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB