Kort #51934

 Teologi
Historisk teol.
Missionshist.
Dawson, Erdwin]	G[ollas]
Missionsfaltens hjältinnor. Skildringar af fram-
stående kvinnliga missionärers lif ooh verksamhet
i skilda världsdelar. Bern. öfversättning af Hen-
ning Sjögren.[ill.]
4-
D. 1
Stockholm 1911.	8.
1. Indien och Kina, 130 s,, 10 pl

Information

Kortnr:
51934
Låda:
108 TEOLOGI HIST.TEOL. MISSIONSHIST
Text:

Teologi
Historisk teol.
Missionshist.
Dawson, Erdwin] G[ollas]
Missionsfaltens hjältinnor. Skildringar af fram-
stående kvinnliga missionärers lif ooh verksamhet
i skilda världsdelar. Bern. öfversättning af Hen-
ning Sjögren.[ill.]
4-
D. 1
Stockholm 1911. 8.
1. Indien och Kina, 130 s,, 10 pl

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB