Kort #51996

 Teologi
Historisk teol
Missionshist.
Hörberg, [Sven] P[eter]
En blick på missionen i Indien.
2. uppl
Upsala 1898.	8
=Prån Svenska Kyrkans missionsfält 3*
Häftet uppställt på serien.

Information

Kortnr:
51996
Låda:
108 TEOLOGI HIST.TEOL. MISSIONSHIST
Text:

Teologi
Historisk teol
Missionshist.
Hörberg, [Sven] P[eter]
En blick på missionen i Indien.
2. uppl
Upsala 1898. 8
=Prån Svenska Kyrkans missionsfält 3*
Häftet uppställt på serien.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB