Kort #52171

 Teologi
Historisk teol.
Missionshist.
Kaps.
Sohneider, H[einrioh] G[ottlieb]
Prins Pamiok. Jämte korta meddelanden om Brödra-
församlingens missionsverksamhet under det för-
flutna året samt redovisning öfver influtna gåf-
vomedel.
8.
Göteborg 1899*[Föret.]

Information

Kortnr:
52171
Låda:
108 TEOLOGI HIST.TEOL. MISSIONSHIST
Text:

Teologi
Historisk teol.
Missionshist.
Kaps.
Sohneider, H[einrioh] G[ottlieb]
Prins Pamiok. Jämte korta meddelanden om Brödra-
församlingens missionsverksamhet under det för-
flutna året samt redovisning öfver influtna gåf-
vomedel.
8.
Göteborg 1899*[Föret.]

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB