Kort #51982

 Téologi
Historisk teol.
Missionshist.
Kaps.
Herman n, G
Hvad lärer oss missionens historia? Med ett bi-
hang innehållande en missionspredikan af Dir C.
E. Luthardt. Sweriges missionsvänner ooh tänkan-
de ohristna tillegnad af G. L. Björck.
Stockholm 1871
8

Information

Kortnr:
51982
Låda:
108 TEOLOGI HIST.TEOL. MISSIONSHIST
Text:

Téologi
Historisk teol.
Missionshist.
Kaps.
Herman n, G
Hvad lärer oss missionens historia? Med ett bi-
hang innehållande en missionspredikan af Dir C.
E. Luthardt. Sweriges missionsvänner ooh tänkan-
de ohristna tillegnad af G. L. Björck.
Stockholm 1871
8

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB