Kort #51926

 f
Teologi
Historisk teol.
Missionshist.
Kaps.
Clayton, A[rthur] C
Gangais pilgrimsfärd. Verklighetsskildring från
Sydindien. Auktoriserad öfversättning af I. H-d.
[ni.]
Uppsala 1916.	8.

Information

Kortnr:
51926
Låda:
108 TEOLOGI HIST.TEOL. MISSIONSHIST
Text:

f
Teologi
Historisk teol.
Missionshist.
Kaps.
Clayton, A[rthur] C
Gangais pilgrimsfärd. Verklighetsskildring från
Sydindien. Auktoriserad öfversättning af I. H-d.
[ni.]
Uppsala 1916. 8.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB