Kort #51972

 ambraeus, Johan
Se: Översikt: Öfwersigt af Evangeliska Brödra-Kyr-
kans missionshistoria. I833.

Information

Kortnr:
51972
Låda:
108 TEOLOGI HIST.TEOL. MISSIONSHIST
Text:

ambraeus, Johan
Se: Översikt: Öfwersigt af Evangeliska Brödra-Kyr-
kans missionshistoria. I833.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB