Kort #52185

 Teologi
Historisk teol.
Missionshist.
Stadgar
Stadgar för Svenska Kyrkans mission i Sydafrika.
Antagna och fastställda den 27 maj 1921.
Uppsala 1922.	8.
Samb. med: Svenska Kyrkans Missionsstyrelse,
Stadgar för Svenska Kyrkans Mis-
sionsstyrelse 1874 med ändrad ly-
delse 1915. 1930.

Information

Kortnr:
52185
Låda:
108 TEOLOGI HIST.TEOL. MISSIONSHIST
Text:

Teologi
Historisk teol.
Missionshist.
Stadgar
Stadgar för Svenska Kyrkans mission i Sydafrika.
Antagna och fastställda den 27 maj 1921.
Uppsala 1922. 8.
Samb. med: Svenska Kyrkans Missionsstyrelse,
Stadgar för Svenska Kyrkans Mis-
sionsstyrelse 1874 med ändrad ly-
delse 1915. 1930.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB