Kort #51962

 Teologi
Historisk teol.
Missionshist.
Kaps.
Gordon, Ph[ilippus]
Betlehem. Josef Rabinowitz och kristendomsrörel-
sen bland judarne i södra Ryssland. Jämte en pre-
dikan af J. Rabinowitz hållen i det judekristna
templet Betlehem i Kisohinew.
Stockholm 1895»	8.
»^Skrifter utg* af Föreningen för Israel smission
1.

Information

Kortnr:
51962
Låda:
108 TEOLOGI HIST.TEOL. MISSIONSHIST
Text:

Teologi
Historisk teol.
Missionshist.
Kaps.
Gordon, Ph[ilippus]
Betlehem. Josef Rabinowitz och kristendomsrörel-
sen bland judarne i södra Ryssland. Jämte en pre-
dikan af J. Rabinowitz hållen i det judekristna
templet Betlehem i Kisohinew.
Stockholm 1895» 8.
»^Skrifter utg* af Föreningen för Israel smission
1.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB