Kort #52062

 Teologi
Historisk teol
Missionshist.
London
Missionssooieteten
Missions-Sooieteten i Ängland. Historien om dess
upprinnelse och första företag. Öfwersatt utur
den af Pet. Mortimer gjorda tyska öfwersättning-
en.
D. 1-2
Stockholm 1799-1801.	8.
Har tillhört Ärkebiskop Carl Rosén v.Rosenstein.

Information

Kortnr:
52062
Låda:
108 TEOLOGI HIST.TEOL. MISSIONSHIST
Text:

Teologi
Historisk teol
Missionshist.
London
Missionssooieteten
Missions-Sooieteten i Ängland. Historien om dess
upprinnelse och första företag. Öfwersatt utur
den af Pet. Mortimer gjorda tyska öfwersättning-
en.
D. 1-2
Stockholm 1799-1801. 8.
Har tillhört Ärkebiskop Carl Rosén v.Rosenstein.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB