Kort #52230

 Teologi
Historisk teol.
Missionshist.
Kaps.
Warneck, G[ustaf Adolf]
Hwarför är det nittonde århundradet ett missions
århundrade? På swenska af C. Strömberg.
Stockholm 1881.	8.

Information

Kortnr:
52230
Låda:
108 TEOLOGI HIST.TEOL. MISSIONSHIST
Text:

Teologi
Historisk teol.
Missionshist.
Kaps.
Warneck, G[ustaf Adolf]
Hwarför är det nittonde århundradet ett missions
århundrade? På swenska af C. Strömberg.
Stockholm 1881. 8.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB