Kort #51942

 /
Teologi
Historisk teol.
Missionshist.
Evangeliska Fosterlands-
stiftelsen
Evangeliska-Fosterlandsstiftelsens 50-åriga verk-
samhet 1856-1906. En minnesskrift utgifven af
stiftelsens styrelse.[ill.]
Stockholm 1906.	8.
(3), 256 s,,
1 kar ta

Information

Kortnr:
51942
Låda:
108 TEOLOGI HIST.TEOL. MISSIONSHIST
Text:

/
Teologi
Historisk teol.
Missionshist.
Evangeliska Fosterlands-
stiftelsen
Evangeliska-Fosterlandsstiftelsens 50-åriga verk-
samhet 1856-1906. En minnesskrift utgifven af
stiftelsens styrelse.[ill.]
Stockholm 1906. 8.
(3), 256 s,,
1 kar ta

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB