Kort #52022

 Teologi
Historisk teol.
Missionshist.
Kaps.
Kolmodin,[Johan] Adolf

Från "Soluppgångens Land". Japan förr och nu, för-
nämligast från missionshistorisk synpunkt.[ill.]
Stockholm 1887.
8

Information

Kortnr:
52022
Låda:
108 TEOLOGI HIST.TEOL. MISSIONSHIST
Text:

Teologi
Historisk teol.
Missionshist.
Kaps.
Kolmodin,[Johan] Adolf

Från "Soluppgångens Land". Japan förr och nu, för-
nämligast från missionshistorisk synpunkt.[ill.]
Stockholm 1887.
8

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB