Kort #52195

 Teologi
Historisk teol.
Missionshist.
Kap s*
Strömberg, C;[harles Fredrik Lars Wilhelm]
Missionssinnets stärkande inom Kyrkan. Eéarbet-
ning från tyskan med tillämpning på svenska för-
hållanden.
Lund 1887.
8

Information

Kortnr:
52195
Låda:
108 TEOLOGI HIST.TEOL. MISSIONSHIST
Text:

Teologi
Historisk teol.
Missionshist.
Kap s*
Strömberg, C;[harles Fredrik Lars Wilhelm]
Missionssinnets stärkande inom Kyrkan. Eéarbet-
ning från tyskan med tillämpning på svenska för-
hållanden.
Lund 1887.
8

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB