Kort #52024

 Teologi
Historisk teol.
Missionshist.
Kaps.
Kolmodin, [Johan] Adolf
Huru skall en fullgod grundval för missionsarbe-
tet kunna vinnas inom hemlandskyrkan? [Omsl.:]
Hemlandskyrkans ansvar för missionsarbetet.
Uppsala 1912.	8.
Urs Kyrklig Tidskrift

Information

Kortnr:
52024
Låda:
108 TEOLOGI HIST.TEOL. MISSIONSHIST
Text:

Teologi
Historisk teol.
Missionshist.
Kaps.
Kolmodin, [Johan] Adolf
Huru skall en fullgod grundval för missionsarbe-
tet kunna vinnas inom hemlandskyrkan? [Omsl.:]
Hemlandskyrkans ansvar för missionsarbetet.
Uppsala 1912. 8.
Urs Kyrklig Tidskrift

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB