Kort #52158

 Teologi
Historisk teol
Missionshist.
Sandegren, C[arl] j[akob]
Om Hinduernas ”usla brunnar”. Föredrag i Student-
missionsföreningen i IJpsala.
Upsala 1896.	8.
=Från Svenska Kyrkans missionsfält 10.
Häftet uppställt på serien.

Information

Kortnr:
52158
Låda:
108 TEOLOGI HIST.TEOL. MISSIONSHIST
Text:

Teologi
Historisk teol
Missionshist.
Sandegren, C[arl] j[akob]
Om Hinduernas ”usla brunnar”. Föredrag i Student-
missionsföreningen i IJpsala.
Upsala 1896. 8.
=Från Svenska Kyrkans missionsfält 10.
Häftet uppställt på serien.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB