Kort #52133

 Teologi
Historisk teol.
Missionshist.
Posse, Hedvig
Ett besök på missionsstationen Oscarsberg. Af
4“
H. P-e. Med 15 planscher.
Upsala 1899*[Sign.]	8.
=Från Svenska Kyrkans missionsfält 17.
Häftet uppställt på serien.

Information

Kortnr:
52133
Låda:
108 TEOLOGI HIST.TEOL. MISSIONSHIST
Text:

Teologi
Historisk teol.
Missionshist.
Posse, Hedvig
Ett besök på missionsstationen Oscarsberg. Af
4“
H. P-e. Med 15 planscher.
Upsala 1899*[Sign.] 8.
=Från Svenska Kyrkans missionsfält 17.
Häftet uppställt på serien.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB